EXTENDED UNIVERSE – nyskabende teaterprojekt i samarbejde med tre europæiske teatre

Fra 2018 til 2020 samarbejder Teater Grob med tre europæiske teatre om at skabe værket EXTENDED UNIVERSE – et trans-media teaterprojekt for, med og af unge.

Vi vil undersøge nye måder at fortælle historier på tværs af kulturer og grænser i lande hvor unge er blevet stadig mere politisk bevidste og engagerede. Hele Europa undergår store forandringer, som vi fx lige nu ser det i England med Brexit. Derfor er det afgørende at arbejde tæt sammen med unge for at skabe en kultur som er inkluderende, mangfoldig og relevant i fremtiden.

Vi undersøger hvordan kunstnerisk samarbejde på tværs af grænserne i England, Grækenland, Spanien og Danmark kan bidrage til scenekunst, som er mere relevant for unge i dag. Igennem samarbejdet vil vi undersøge og eksperimentere med hvad teater kan være og hvordan det kan udfolde sig – både i det fysiske og i det digitale scenerum.

Trans-media historiefortælling er en proces hvor dele af en fortælling bliver spredt ud over forskellige platforme og leveringskanaler med det formål at skabe et større univers og en unik oplevelse for publikum. Ideelt set bidrager hvert enkelt medium med noget unik til den samlede fortælling, samtidigt med at den fungerer i sin egen form.

Målet med EXTENDED UNIVERSE er:

  • At gøre teater mere attraktivt og tilgængeligt for unge og dermed opbygge et mere mangfoldigt og bæredygtig europæisk teaterpublikum.
  • At give unge en stemme igennem teater og skabe relevante og autentiske værker.
  • At udvide teatrenes og kunstnernes forståelse af unge publikummers adfærd, smag og engagement.

Projektet vil blive ledet af kunstnerisk leder fra britiske Boundless Theatre, Rob Drummer og Teater Grobs egen dramaturg og internationale producer, Jesper Pedersen, som udtaler:

EXTENDED UNIVERSE er en mulighed for at skabe et kollektivt værk på tværs af grænser, hvor unge teaterkunstnere skaber teater for, med og af unge. Vi har på Teater Grob et øget fokus på at udvide vores kunstneriske profil og arbejde internationalt med dramatikken i disse år. Samtidsdramatikken kan tage mange nye former, og mange af de udfordringer vi har i Danmark har tråde ud i resten af verden. Scenekunsten må i både indhold, form og produktionsforhold begynde at tænke i nye baner. Det er EXTENDED UNIVERSE et forsøg på at gøre.

ENGAGEMENT AF UNGE
For at sikre det bedste resultat nedsætter hver partner et Advisory Board af unge, som følger processen tæt og arbejder med kunstnerne som sparringspartnere. Disse unge udgør hjertet af projektet. Grupperne sammensættes med blik for diversitet, erfaring og engagement. For netop at få en bred forståelse for tankegange og nye perspektiver, er der ikke afgørende at medlemmerne af grupperne har nogen scenekunstnerisk erfaring.

Interesse for projektets kernetematikker, nysgerrighed og engagement i samtiden er de primære kriterier. Deltagerne vil indgå i direkte dialog med kunstnerne som skaber værkerne. Igennem en række workshops vil de dele deres egne ideer og erfaring i relation til projektets kernetemaer (Utopi, Magt, Ungdomskultur) både fysisk og online, som muliggør et møde med andre unge i de andre lande.

PUBLIKUM SOM DEN 5. KUNSTNER
Ambitionen med EXTENDED UNIVERSE er at engagere publikum til selv at bidrage til fortællingen. Vi vil eksperimentere med interaktions-elementer i forestillingerne og animere til at publikum skaber og deler indhold, ved selv at skrive sig ind i eksisterende narrativer som man kender det fra cos-play og fan art.

Oplevelsen af en af de fire sceniske produktioner vil lede publikum henimod de andre og facilitere muligheden for at indgå i dialog med publikummer i de andre partnerbyer.

MAJ 2020
EXTENDED UNIVERSE præsenteres for et bredt publikum i Athen, London, Barcelona og København i maj 2020. Det endelige værk vil bestå af 4 individuelle sceniske produktioner, forbundet igennem digitale og fysiske forlængelser på sociale medier, i byrum, podcasts, grafiske romaner etc.

De deltagende partnere er:

Boundless Theatre, UK
www.boundlesstheatre.org.dk

Entropia, Grækenland
www.theatre-entropia.gr

Sala Beckett, Spanien
www.salabeckett.cat

Teater Grob, Danmark
www.grob.dk

Medfinansieret af Creative Europa

 

 

Næste forestillinger på GROB

Der er ingen fremtidige forestillinger på nuværende tidspunkt.