OPEN CALL: NYE TIDER – NY DRAMATIK

OBS: Der var ansøgningsfrist 1. december

NYT UDVIKLINGSFORLØB FOR DRAMATIKERE – FORÅR 2018

Teater Grob inviterer til et udviklingsforløb for dramatikere i foråret 2018. Vi søger efter nye ideer, der er ligeså engagerede i samfundets dilemmaer som i mennesket der kæmper med dem. Ideer som både tematisk og formelt udfordrer, engagerer og opsøger publikum.

Vi ønsker fortsat at støtte udviklingen af ny dansk dramatik som udspringer fra dramatikerens unikke, originale stemme og blik på verden her og nu.

Udviklingsforløbet er lønnet og forbeholdt professionelle scenekunstnere.
Opstart januar 2018. Afsluttende iscenesat læsning på Grob under CPH STAGE 2018.

Teater Grob udvikler og producerer udelukkende ny dansk dramatik. 

Ansøgningsfrist 1. december 2017.
Ansøgningen skal være på max tre sider, samt en sides CV.
Send ansøgningen til kunstnerisk leder Per Scheel-Krüger på per@grob.dk

Støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst

Næste forestillinger på GROB

Der er ingen fremtidige forestillinger på nuværende tidspunkt.