OPEN CALL: NYT UDVIKLINGSFORLØB FOR TRE DRAMATIKERE 2019/2020

Teater Grob inviterer til et udviklingsforløb for tre dramatikere fra oktober 2019 til starten af 2020.

Vi søger efter nye idéer, der er ligeså engagerede i samfundets dilemmaer, som i mennesket der kæmper med dem. Idéer som både tematisk og formelt udfordrer, engagerer og opsøger publikum. Vi ønsker fortsat at støtte udviklingen af ny dansk dramatik som udspringer fra dramatikerens originale stemme og blik på verden her og nu.

Udviklingsforløbet er lønnet og forbeholdt professionelle scenekunstnere. Opstart i okt. 2019. Afsluttende iscenesat læsning på Grob i januar 2020.

Vi vælger tre dramatikere, der hver får kr. 30.000,- i honorar og som arbejder henimod et bearbejdet 1. draft, af max. 30 min. varighed med mentorhjælp fra et panel bestående af dramatiker Anna Bro, dramatiker og filminstruktør Heidi Maria Faisst, dramaturg Jesper Pedersen samt kunstnerisk leder Per Scheel-Krüger med en afsluttende iscenesat læsning, hvor scenekunstbranchen og offentligheden inviteres.

Ansøgningsfrist 1. oktober 2019

Ansøgningen skal være på max. tre sider, samt en sides CV.

Send ansøgningen til dramaturg Jesper Pedersen – jesper@grob.dk

Næste forestillinger på GROB

Der er ingen fremtidige forestillinger på nuværende tidspunkt.